Stavební práce nejen v Olomouci

Stavební firma Moravská výrobní a.s. se zabývá bytovou a průmyslovou výstavbou, rekonstrukcemi, stavbami na klíč a dalšími stavebními pracemi v oborech pozemního stavitelství. Provádíme kompletních instalací (voda, kanalizace, topení,elektro…).

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízený dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.


FILOSOFIE MORAVSKÉ VÝROBNÍ A.S.

  • Být významnou stavební společností nejen v regionu svého působení
  • Vytvořit si a udržovat dlouhodobě dobré vztahy se svými zákazníky dodavateli.
  • Být stavební společností s vysokou jakostí všech prováděných prací
  • Neustále rozvíjet a zvyšovat úroveň vzdělávání svých pracovníků
  • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
  • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí


Stavby
Stavby