Moravská výrobní a.s.

Naše společnost se zabývá:

  • Výrobou samonivelačních potěrů
  • Realizací litých, průmyslových a epoxidových podlah
  • Generální dodávkou staveb
  • Realizací sádrových omítek
  • Pronájmem stavebních strojů, lešení a čerpadel betonu
  • Developerská činnost

Moravská výrobní a.s.


Z historie

Kořeny firmy sahají do roku 1990 - kdy dnešní předseda představenstva p. Jaroslav Švarc začal vykonávat stavební práce. Živnostenský list mu byl vydán v roce 1992 - znějící na ŠVARC - Jaroslav Švarc. V témž roce začala firma přijímat do stavu první zaměstnance.

Zpočátku firma prováděla drobnější rekonstrukční práce které se během dvou let rozšiřují na kompletní investiční výstavbu. V roce 1995 již měla firma 56 kmenových zaměstnanců různých profesí. V této době většina činnosti firmy spočívá v kompletních dodávkách stavebních a interiérových prací "na klíč". 

V roce 1998 dochází konečně k transformaci na akciovou společnost MORAVSKÁ VÝROBNÍ a.s. a to predevším z důvodu rozšírení společnosti o další významnou činnost, kterou je výroba oděvů pro renomovanou německou značku BOGNER. 

V čele firmy která má 93 zaměstnanců stojí představenstvo MV a.s. Na činnost společnosti dále dohlíží dozorčí rada složená ze tří členů. Základní jmění činí 5 mil. Kč. Majetek společnosti se ke konci účetního období 2002 pohybuje okolo 30 mil. Kč. K další významné změně v řízení společnosti dochází v roce 2003. Dochází ke vzniku a následnému prodeji společnosti s ručením omezeným která přebírá kompletně činnost výroby oděvů. 

Pro Moravskou výrobní a.s. zůstává prioritou stavební činnost, pro kterou získává v roce 2005 certifikát ISO 9001, v jejím rámci se specializuje na lité podlahy a zateplování fasád.

K poslední a zatím nejzásádnější změně docházi roku 2014, kdy firma zahajuje výrobu materiálů pro lité podlahy. Stává se tak nejvýznamnějším zpracovatelem v regionu, s kapacitou realizačních čet cca 10 tisíc m2 měsíčně.

Roční obrat firmy činil v předchozích obdobích cca 50 mil. Kč p.a.